Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

Odun pelletleri – çevrenin yararına piyasa beklentileri ve gelişim yolları

Madde

Odun pelletleri – çevrenin yararına piyasa beklentileri ve gelişim yolları

Odun pelletleri küresel piyasası, Woodworking Network tarafından bildirildiği üzere, İrlanda merkezli ajans Research and Markets tarafından yapılan araştırmaya göre 2020 yılında 11.622 milyar dolar olarak değerlendirildi ve ortalama yıllık %14.49’luk bir büyüme oranıyla 2027 yılında 29.964 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Odun pelletleri, testere tozundan veya diğer öğütülmüş ahşap malzemelerden üretilen yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Uluslararası standartlar, yakıt pelletlerinin enerji yoğunluğu, nem içeriği, dayanıklılığı, boyutu ve şekli açısından gereksinimleri belirler. Odun pelletleri, büyük ölçekli üretim için umut verici özelliklere sahip olması, küresel ticaret akışlarının artmasına neden olmuştur.

Yakıt pelletlerinin artan talebiyle birlikte, çeşitli uygulama alanları bulunmaktadır. Örneğin, evsel ısıtma sektöründe otomatik fırın ve kazanlarda kullanılan uygun katı biyoyakıt olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadırlar. Odun pelletleri, elektrik üretiminde kömürle birlikte kullanıldığında elektrik üretiminde sera gazı emisyonlarını azaltır. Endüstriyel odun pelletleri, elektrik üretiminde kömür yerine kullanılırken, premium kalite pelletler ısıtma için pellet kazanları ve pellet sobalarında kullanılır.

Özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika’da kömür yerine geçebilecek, umut verici bir yenilenebilir enerji kaynağı olarak odun pelletleri haline gelmiştir. Son birkaç yılda, endüstriyel ve evsel ısıtma sistemlerinde küçük ölçekli kullanım için artan talep ile birlikte, pazar önemli ölçüde büyüme yaşamıştır. Enerji pelletleri pazarı ivme kazanıyor, çünkü pelletlerin düşük karbon ayak izi, çeşitli yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş hedefleriyle uyumlu. Örneğin, Avusturya, 2030 yılına kadar %100 yenilenebilir elektrik elde etmeyi hedeflemektedir. Fransa, 2015 Paris İklim Anlaşması kapsamında sera gazı emisyonlarını azaltma ve karbonsuz bir duruma geçiş yapma taahhüdünde bulunmuştur ve 2050 yılına kadar bu hedefe ulaşmayı hedeflemektedir.

Odun pelletleri küresel pazarındaki katılımcılar, üretim verimliliğini artırmak ve rakipleri karşısında rekabet avantajı elde etmek için araştırma ve geliştirmeye aktif olarak dahil olmaktadırlar. Yüksek verimlilik ve optimal yakıt tüketimiyle yüksek üretkenliğe ulaşmak için geliştirilmiş pellet değirmeni tasarımları geliştiriliyor. Ayrıca, mevcut hammaddelerden yüksek kalorifik değere sahip odun pelletleri üretimi konusunda geniş çaplı araştırmalar yapılıyor. Tüm bu faktörlerin, küresel odun pelleti pazarının önümüzdeki beş yılda büyümesine katkı sağlaması beklenmektedir.

Küresel odun pelleti pazarı, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (MEA) ve Asya-Pasifik bölgesi (APAC) olmak üzere beş ana bölgesel pazardan oluşmaktadır. 2019 yılında, Avrupa küresel pazarın en büyük payını oluşturdu. ABD Tarım Bakanlığı Küresel Tarım Bilgi Ağı’na göre, 2018 yılında Avrupa Birliği yaklaşık 27.35 milyon metrik ton odun pelleti tüketti, bu rakam 2017’deki 24.15 milyon tona kıyasla artış gösterdi. Ayrıca, bu bölgede odun pelleti tüketimi 2019’da 30 milyon tona yükselecek ve ithalat 12.2 milyon tona çıkacak. 2017 yılında, AB’de toplam kapasitesi 2.75 milyon ton olan 656 pellet üretim tesisi bulunmaktaydı. Geçiş kapasitesinin 2018’deki %70’ten 2019’da %72’ye çıkması ve 2017’deki %67’den artması beklenmektedir.