Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

2030 yılına kadar, Avrupa Birliği’ndeki tüm ambalajlar geri dönüştürülebilir olacak.

Madde

2030 yılına kadar, Avrupa Birliği’ndeki tüm ambalajlar geri dönüştürülebilir olacak.

Avrupa Komisyonu, 2025 yılından itibaren yürürlüğe girecek olan ambalaj endüstrisi için yeni kurallar sunmuştur. Bu kurallara göre, 2030 yılına kadar AB’deki tüm ambalajlar ikincil geri dönüşüm için uygun olacaktır. 1994 Eurocom ambalaj ve ambalaj atığı direktiflerinin yerini alan bu gereklilikler aynı zamanda, ikincil geri dönüşüm için birleşik bir işaret sistemi tanıtacak, plastik ambalajların ikincil geri dönüşüm içeriği için hedefler belirleyecek ve taze ürünler için biyolojik olarak parçalanabilir etiketler gerektirecektir. Tüm ambalajlar, A’dan E’ye kadar değişen notlarla ikincil geri dönüşüme uygun olarak tasarlanmış olup, E notu alan ambalajlar 2030 yılından itibaren genel pazardan yasaklanacak, A’dan D’ye kadar olan kategoriler ise üretici sorumluluk ücretlerine tabi tutulacak ve bu da kolayca geri dönüştürülebilir ambalaj üretme konusunda finansal bir teşvik sağlayacaktır. Avrupa’ya ihracat yapan üreticiler de gerekliliklere uyum sağlamak zorunda kalacaklardır.

£1m ($1.4m) üzeri satışı olan, ambalaj veya paketlenmiş ürünler üreten İngiliz şirketleri, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren ambalaj verilerini toplamaya başlamak zorundadır. Bu şirketler, 2024 yılından itibaren İngiltere çevre düzenleyicisine yıllık bir ücret ödemekle yükümlü olacaklar veya yılda 50 ton ambalaj veya paketli ürün üreten ve 2 milyon £ üzerinde ciro yapan şirketler için daha önce de ödeme yapmaları gerekecektir.

Intergraf’in, Avrupa grafik endüstrisinin çıkarlarını koruyan bir ticaret birliği olan genel sekreteri Beatrice Klose, AB’nin yeni standartları hakkında şunları söyledi: “Bu kapsamlı direktif, Avrupa’da daha sürdürülebilir bir ambalaj endüstrisi yaratma çabalarında AB için önemli bir adımdır… Bu, atık azaltma ve geri dönüşümü artırmak için yeni ve yenilikçi yollar bulmak zorunda kalacak olan baskı ve ambalaj endüstrisi üzerinde önemli bir etkisi olacak.”

Yeni düzenleme ayrıca, tüketicilerin ambalajları doğru şekilde geri dönüştürmelerine yardımcı olacak ikincil geri dönüşüm için bir dizi görsel etiket sistemi de getirecektir. Yeniden kullanılabilir ambalajlar ayrıca bir QR koduyla etiketlenmek zorunda kalacak ve plastik şişe ve metal kutular için geri dönüşüm şemaları zorunlu olacaktır. Üreticiler, yeni plastik ambalaj ürettiklerinde geri dönüştürülmüş plastik için zorunlu dahil etme standartlarına da uymak zorunda kalacaklardır.

Bu direktifin, AB’de 2030 yılına kadar tahmin edilen %19’luk ambalaj atığı artışını ortadan kaldırması ve ileride yapılacak daha fazla reform için bir temel oluşturması beklenmektedir. Avrupa Komisyonu ayrıca, ambalaj sektörünün geri dönüşüm ve döngüsel ekonomide iş ve iş fırsatları yaratmasını beklediğini de belirtti.

Wood pellets – market prospects and ways of development for the benefit of the environment. 

(Odun pelletleri – çevrenin yararına piyasa beklentileri ve gelişim yolları.)